Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Традиция - Революция - Интеграция

Вы, Старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь. Я пойду за вами!

Наши корни
: Белое Дело (РОВС / РОА - НТС / ВСХСОН), Интегральный национализм (УВО / УПА - ОУН / УНСО), Фалангизм (FET y de las JONS / FN), Консервативная революция (AF / MSI / AN / ELP / PyL)
Наше сегодня: Солидаризм - Традиционализм - Национальная Революция
Наше будущее: Археократия - Энархизм - Интеграция

18 дек. 2013 г.

Віталій Надурак: Отже, війна?!

В контексті останньої поширеної мною статті з'явились цікаві ідеї, як надати Майданові нового імпульсу розвитку. Для цього варто почати писати про нього в категоріях війни.

Поняття "революція" щодо даних подій вже є неактуальним, оскільки революцією ці події були б, якби все відбулося швидко, радикально, з очевидною перемогою однієї зі сторін. Якщо ж продовжувати використовувати поняття "революція", як це дехто й робить, то в людей може сформуватись відчуття поразки, бо й справді у революційний шлях мети не було досягнути.

Категорії мирного протесту узагалі видаються абсурдними, з огляду на те, що мирним він перестав бути після тієї самої ночі, коли пролилась кров.

Натомість опис того, що тепер відбувається, у категоріях війни надасть нового смислу подіям. Справа в тому, що війна передбачає тривалі дії, облогу, яка може тривати місяцями, позиційну боротьбу тощо. У світлі таких понять тривале існування Майдану набуває сенсу. Крім того, війна складається з перемог у чисельних битвах і Майдану потрібно вести такі битви та здобувати свої маленькі перемоги (про те, що саме робити, можна прочитати в статті Сергія Лещенка "Три больових точки влади...").

Сама організація Майдану вже набула форми Запорізької Січі і треба підтримувати таку форму, із відповідним порядком, мораллю, приїздом та навчанням новобранців тощо. Відносно останнього, то варто розкрутити ідею своєрідної повинності - "відслужити" скажімо тиждень і здобути певну "майданівську" спеціальність. Таким чином відбуватиметься постійна ротація, а у випадку необхідності - масова мобілізація, наслідком якої буде військо, в якому будуть підготовлені, вишколені вояки.

Зрештою, категорії війни ближчі тим людям, які приїхали на Майдан - вони хочуть активних, рішучих дій і поразки протилежної сторони, а не компромісу та заміни одного генерала ворожого війська на іншого.

Отже, війна?!

Віталій Надурак, к.ф.н.

https://www.facebook.com/vitaliy.nadurak.3/posts/563131060427710

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Восточная Фаланга - независимая исследовательская и консалтинговая группа, целью которой является изучение философии, геополитики, политологии, этнологии, религиоведения, искусства и литературы на принципах философии традиционализма. Исследования осуществляются в границах закона, базируясь на принципах свободы слова, плюрализма мнений, права на свободный доступ к информации и на научной методологии. Сайт не размещает материалы пропаганды национальной или социальной вражды, экстремизма, радикализма, тоталитаризма, призывов к нарушению действующего законодательства. Все материалы представляются на дискуссионной основе.

Східна Фаланга
- незалежна дослідницька та консалтингова група, що ставить на меті студії філософії, геополітики, політології, етнології, релігієзнавства, мистецтва й літератури на базі філософії традиціоналізму. Дослідження здійснюються в рамках закону, базуючись на принципах свободи слова, плюралізму, права на вільний доступ до інформації та на науковій методології. Сайт не містить пропаганди національної чи суспільної ворожнечі, екстремізму, радикалізму, тоталітаризму, порушення діючого законодавства. Всі матеріали публікуються на дискусійній основі.

CC

Если не указано иного, материалы журнала публикуются по лицензии Creative Commons BY NC SA 3.0

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не только получать и распространять произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, основанные на этом произведении. Все новые произведения, основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить некоммерческий характер.

Mesoeurasia

Mesoeurasia
MESOEURASIA: портал этноантропологии, геокультуры и политософии www.mesoeurasia.org

How do you like our website?

>
Рейтинг@Mail.ru