War in UkraineUp-to-date information on our Facebook page - https://www.facebook.com/Falangeoriental

Nuestros Principios del Nacional-Justisialismo Сristiano >>>

¡Una nación es lo mejor en que se convierte un pueblo!
¡El nacionalismo es la forma más elevada de patriotismo de un pueblo unido en un solo estado!
¡Nacionalismo es imposible sin justicia social!
¡La justicia social es imposible sin un nacionalismo cristiano!
¡Nuestra hermosa herencia y nuestro excelente futuro son las dos bases de nuestro presente constructivo!
¡La dignidad humana, los derechos humanos y la libertad humana solo son posibles en el estado nacional de justicia social!
¡La democracia es la participación de los ciudadanos en su destino común! ¡Y la capacidad de protegerla!
¡Por la libertad, la dignidad y la democracia!
¡Por el honor de la familia, el trabajo bendito y la patria sagrada!
¡Y que Dios, la Virgen María y todos los santos de la Iglesia cristiana nos ayuden en esto!
Jefe Supremo de la Falange Oriental de las Juntas Ofensivas Social Cristianos (FO de las J.O.S.C.)
***
Нация - это то лучшее, чем становится народ!
Национализм - это высшая форма патриотизма народа, объединенного в единое государство!
Невозможен национализм без социальной справедливости!
Социальная справедливость невозможна без христианского национализма!
Наше прекрасное наследие и наше превосходное будущее - две основы нашего конструктивного настоящего!
Человеческое достоинство, права человека и свобода человека возможны только в национальном государстве социальной справедливости!
Демократия - это соучастие граждан в своей общей судьбе! И способность её защищать!
За свободу, достоинство и демократию!
За честь семьи, благословенный труд и священное Отечество!
И да поможет нам в этом Бог, Дева Мария и все святые христианской церкви!
Верховный вождь Восточной Фаланги Хунт Социал-Христианского Наступления (FO of J.O.S.C.)

25 нояб. 2013 г.

Любомир Стринаглюк: Три завдання нашої революції

Наскільки революційні виступи є непослідовними, настільки успішно їх можна знівелювати. Приклад – Помаранчева революція. Люди домоглися зміни влади, але не виключили можливість реваншу і, головне, не змінили самої злочинної системи, яка і досі успішно діє в державі. Верхівка обмежилася проведенням своєрідної рокіровки всередині правлячого класу, без докорінної зміни політичних еліт. З цього огляду Помаранчеву революцію багато хто розцінює як превентивну технологію, яка дещо вийшла за межі написаних сценаріїв, що трішки налякало ляльководів, і вони доклали усіх можливих зусиль, щоб змаргіналізувати та звести її до абсурду і цим самим продовжити собі можливість безкарно наживатися за рахунок народу.

Технологія «помаранчева революція» все ж спрацювала: станом на сьогодні ми маємо кухонну революційність, недовіру до політичних гравців – і жодної менш-більш притомної стратегії від опозиції.

Насправді ж революція повинна ставити три головні завдання: перше – усунути чинний режим від влади; друге – зробити певні «запобіжники», які унеможливлять реванш; третє – змінити систему відносин в країні в бік побудови української національної держави.

Теперішній варіант "українська за формою, неукраїнська за змістом" є оперетковою ширмою, яка влаштовує дійсних господарів держави – олігархів і не менш опереткові партії (в тому числі опозиційні), які ними фінансуються.


В Україні діє кланово-олігархічна модель дикого капіталізму, яку на сьогоднішній день можливо змінити тільки революційним шляхом. Наявні партії обслуговують олігархічні клани. Тому смішно говорити про розвиток громадянського суспільства та парламентаризму. Те, що правилом доброго тону стає проведення акцій без партійних прапорів, веде політикум до краху системи партійного будівництва.

На підставі соціально-економічних показників можна стверджувати: олігархічна модель розвитку України себе цілковито вичерпала. 

Чи можливо її змінити мирним способом?

Так, було би можливо, якби ми жили у моноетнічній, моноконфесійній, не поділеній за регіональним принципом державі. Можна було би сідати за стіл і домовлятися, як у 80-х роках зробили поляки, де посередником виступила Церква.

В нас ситуація докорінно інша, тому соціального вибуху уникнути неможливо. 

Ми – очевидці того, як у жорсткому протистоянні боротьби кланів нівелюються підвалини суспільства. На додачу ще низький життєвий рівень, відсутність середнього класу – це служить доброю ілюстрацією до думки, що зневіреному народу нічого втрачати. Справжню революцію завжди творять низи, а не політичні партії. Світова історія не знає таких прецедентів, щоб революцію здійснювали політичні партії. Тому що тільки народ може змінити той лад, який існує в країні. І це означає, що жодних революцій в Україні не буде до моменту, поки самі люди не забажають цих змін.

Безперечно, щоби революція була ефективною, мають бути кульмінаційні події – такими були парламентські вибори. Найближчими такими подіями буде очікуване проведення референдуму щодо входження України до Митного Союзу і ймовірної зміни конституційного ладу в країні. Про підготовку до такого референдуму свідчить глобальна масштабна підготовка законодавчої бази, яка зараз відбувається на рівні ЦВК і Кабміну. Референдум відбудеться – і він ставить під загрозу існування України як незалежної держави і того конституційного ладу, який є. І саме цей момент може стати підставою, щоби вивести людей на вулиці й розпочати революцію, хоча, треба підкреслити, це лише привід.

Насправді ж революційна ситуація в державі виникає раз за разом, бо її провокує чинна кланово-олігархічна система, яка неодмінно має бути знищеною.

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Традиция - Революция - Интеграция

Вы, Старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь. Я пойду за вами!

Наши корни
: Белое Дело (РОВС / РОА - НТС / ВСХСОН), Интегральный национализм (УВО / УПА - ОУН / УНСО), Фалангизм (FET y de las JONS / FN), Консервативная революция (AF / MSI / AN / ELP / PyL)
Наше сегодня: Солидаризм - Традиционализм - Национальная Революция
Наше будущее: Археократия - Энархизм - Интеграция
Восточная Фаланга - независимая исследовательская и консалтинговая группа, целью которой является изучение философии, геополитики, политологии, этнологии, религиоведения, искусства и литературы на принципах философии традиционализма. Исследования осуществляются в границах закона, базируясь на принципах свободы слова, плюрализма мнений, права на свободный доступ к информации и на научной методологии. Сайт не размещает материалы пропаганды национальной или социальной вражды, экстремизма, радикализма, тоталитаризма, призывов к нарушению действующего законодательства. Все материалы представляются на дискуссионной основе.

Східна Фаланга
- незалежна дослідницька та консалтингова група, що ставить на меті студії філософії, геополітики, політології, етнології, релігієзнавства, мистецтва й літератури на базі філософії традиціоналізму. Дослідження здійснюються в рамках закону, базуючись на принципах свободи слова, плюралізму, права на вільний доступ до інформації та на науковій методології. Сайт не містить пропаганди національної чи суспільної ворожнечі, екстремізму, радикалізму, тоталітаризму, порушення діючого законодавства. Всі матеріали публікуються на дискусійній основі.

CC

Если не указано иного, материалы журнала публикуются по лицензии Creative Commons BY NC SA 3.0

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не только получать и распространять произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, основанные на этом произведении. Все новые произведения, основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить некоммерческий характер.