Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Традиция - Революция - Интеграция

Вы, Старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь. Я пойду за вами!

Наши корни
: Белое Дело (РОВС / РОА - НТС / ВСХСОН), Интегральный национализм (УВО / УПА - ОУН / УНСО), Фалангизм (FET y de las JONS / FN), Консервативная революция (AF / MSI / AN / ELP / PyL)
Наше сегодня: Солидаризм - Традиционализм - Национальная Революция
Наше будущее: Археократия - Энархизм - Интеграция

29 сент. 2013 г.

Пятроўскі Пётра: Уводзіны ў кансэрватыўную эпістэмалёгію Гуга Дзінглера

Лектар: Пятроўскі Пётра Сяргеевіч - філёзаф, гісторык ідэй. Скончыў БДПУ імя М. Танка па спэцыяльнасьці “Гісторыя. Сацыяльна-палітычныя дысцыпліны”. Ляўрэат стыпэндыі Прэзыдэнта Рэспублікі Беларусь асьпірантам у 2013 г. Кіраўнік кансэрватыўнага цэнтру “NOMOS”.
Сфэра інтарэсаў – гісторыя ідэй, фундамэнталь-анталёгія, імагінасофія, філязофія палітыкі і гаспадаркі, геафілязофія, этнасацыялёгія і сацыялёгія глыбінь, фэнамэналёгія рэлігіі, лёгіка парадоксу, кансэрватыўны футурызм.
Форма: лекцыя азнаямленьне
Тэма: “Уводзіны ў кансэрватыўную эпістэмалёгію Гуга Дзінглера”
Даведка: Гуга Дзінглер (1881-1954) – забыты на захадзе і невядомы ў Беларусі нямецкі філёзаф, фізык і матэматык, якога разам з Марцінам Гайдэгерам, Эрнстам Нікішам, Карлам Шмітам, Гансам Фраерам, братамі Юнгэрамі і многімі іншымі, шматлікія дасьледчыкі далучаюць да прадстаўнікоў інтэлектуальнага руху “кансэрватыўнае рэвалюцыі”.
Ён вывучаў філязофію ва ўнівэрсытэтах Эрлянгэну, Мюнхэну і Гётынгэну. Быў пад уплывам лекцыяў Ф. Кляйна і Э. Гусэрля. З 1907 г. вядзе актыўную навуковую працу, выпускаючы па кнізе кожных тры гады, у якіх распрацоўвае фундамэнтальную і ўсеагульную “сыстэму чыстага сынтэзу”. У 1912 г., пасьля абароны дысэртацыі, Дзінглер становіцца дацэнтам матэматыкі ў Мюнхэне.
Вядомасьць Дзінглеру прыходзіць з працай “Крах навукі і прымат філязофіі”, дзе ён уступае ў крытычную дыскусыю з нэакантыянствам, рэалізмам ды эмпірызмам, а таксама з найноўшымі накірункамі ў вобласьці лёгікі, матэматыкі і фізыкі. У 1930 г. яго погляды набываюць рысы праграмы ў кнізе “Сыстэма”.
У 1934 г., у хуткім часе пасьля прыйсьця да ўлады нацыянал-стацыялістаў, Дзінглера адпраўляюць на пэнсыю як нядобранадзейнага (з фармулёўкай “ненацыянальны мысьляр”) з-за яго дасьледаваньня “Культура габраяў. Прымірэньне між рэлігіяй ды навукай”, а ўжо ў 1935 г. прафэсар быў узяты пад нагляд гэстапа.
Пасьля 1945 г. Гуга Дзінглера лібэральныя ўлады абвінавачваюць у “збліжэньні” з нацыянал-сацыялістамі і таксама забараняюць займацца выкладчыцкай дзейнасьцю ды ставяць кляймо на ўсю навуковую спадчыну прафэсара.
У 1954 г. рэабелетаваны незадоўга, нямецкі кансэрватыўны рэвалюцыянэр, прафэсар Гуга Дзінглер, памёр у сваёй мюнхэнскай кватэры, заваленай накладамі ўласных кніг.
Гуга Дзінглер распрацаваў “адназначна-мэтадычную канцэпцыю”, сфармаваў тэорыю мэтадычна вызначанай волі “нулявой кропкі сыстэмы”, стварыў анталягічную канцэпцыю некранутага (das Unberührte), этычную канцэпцыя навукі, прызваную “захаваць народную супольнасьць”.
Па Дзінглеру, “мэтодыка ў канцы канцоў мае сваёй крыніцай сацыяльнае мэтапакладаньне і ўзыходзіць да вызначаных народаў – антычных грэкаў і затым індаэўрапейцаў, - адносячыся ў ліку іх да найвялікшых стварэньняў”
Кароткае рэзюмэ лекцыі:
Плян
1. Эпістэмалёгія як накірунак у філязофіі;
2. Эпістэмалёгія ў пер. пал. ХХ ст.: асноўныя накірункі;
а) эмпірыка-аналітычная тэорыя;
б) рэалізм;
3. Нарматыўна-канструктывісцкая тэорыя Гуга Дзінглера;
а) жыцьцё і творчасьць прафэсара;
б) канцэпцыя дэцэрнізму як альтэрнатыва валюнтарызму;
в) анталёгія некранутага (das Unberührte);
г) этычныя прынцыпы навукі;
4. Акутальнасьць эпістэмалёгіі Гуга Дзінглера сёньня.
http://nomos.by/лекцыя-азнаямленьне-уводзіны-ў-кансэ/

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Восточная Фаланга - независимая исследовательская и консалтинговая группа, целью которой является изучение философии, геополитики, политологии, этнологии, религиоведения, искусства и литературы на принципах философии традиционализма. Исследования осуществляются в границах закона, базируясь на принципах свободы слова, плюрализма мнений, права на свободный доступ к информации и на научной методологии. Сайт не размещает материалы пропаганды национальной или социальной вражды, экстремизма, радикализма, тоталитаризма, призывов к нарушению действующего законодательства. Все материалы представляются на дискуссионной основе.

Східна Фаланга
- незалежна дослідницька та консалтингова група, що ставить на меті студії філософії, геополітики, політології, етнології, релігієзнавства, мистецтва й літератури на базі філософії традиціоналізму. Дослідження здійснюються в рамках закону, базуючись на принципах свободи слова, плюралізму, права на вільний доступ до інформації та на науковій методології. Сайт не містить пропаганди національної чи суспільної ворожнечі, екстремізму, радикалізму, тоталітаризму, порушення діючого законодавства. Всі матеріали публікуються на дискусійній основі.

CC

Если не указано иного, материалы журнала публикуются по лицензии Creative Commons BY NC SA 3.0

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не только получать и распространять произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, основанные на этом произведении. Все новые произведения, основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить некоммерческий характер.

Mesoeurasia

Mesoeurasia
MESOEURASIA: портал этноантропологии, геокультуры и политософии www.mesoeurasia.org

How do you like our website?

>
Рейтинг@Mail.ru