Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Традиция - Революция - Интеграция

Вы, Старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь. Я пойду за вами!

Наши корни
: Белое Дело (РОВС / РОА - НТС / ВСХСОН), Интегральный национализм (УВО / УПА - ОУН / УНСО), Фалангизм (FET y de las JONS / FN), Консервативная революция (AF / MSI / AN / ELP / PyL)
Наше сегодня: Солидаризм - Традиционализм - Национальная Революция
Наше будущее: Археократия - Энархизм - Интеграция

8 июн. 2013 г.

Постфашизм

Що таке постфашизм? Чи є загальні категорії, якими можна було б об'єднати рухи, що існували в Італії, Німеччині, Іспанії, Румунії, Угорщині, Португалії, Норвегії і навіть у Латинській Америці? Що спільного між мексиканськими золотосорочечниками і румунськими православними гвардистами? Адже їх однаково іменували фашистами.

У них був спільний предтеча - італійський фашизм. Але чи знайдемо ми інший такий режим, в якому разом уживалися б монархія і революція, королівська гвардія і персональна міліція дуче, в якому католицька церква займала чільне місце, але школа розцерковлена, де співіснують абсолютний контроль держави з вільним ринком. Італійський фашизм весь був витканий з протиріч. Націонал-соціалізм ж мав цілісну політичну програму. Німецький фашизм включав в себе расову теорію і культ надлюдини. Він мав чітке антихристиянське неоязичницьке забарвлення. Нацизм був унікальний. Ми не можемо, скажімо, назвати нацизмом гіперкатолицький фалангізм Франко. Кожен фашистський рух по-своєму було унікальним, тому що зароджувався в особливому національному середовищі.

Не дивлячись на всі відмінності, нерозумно заперечувати існування єдиного фашистського руху. Що ж об'єднувало його? Можливо антилібералізм? Як не дивно, сучасний лібералізм частково є спадкоємцем історичного фашизму. Ліберали навчилися управляти масами у фашистів. Йозефа Геббельса цілком можна вважати предтечею сучасних методів маніпулювання суспільною свідомістю.Дещо успадкувало "відкрите суспільство" від фашизму і в ідеологічному плані. Наприклад, родоначальником сучасного екологічного руху "зелених" був глава нацистського аграрного відомства Дарі. Екологічний рух прямо пов'язаний з теорією "крові і грунту", яка відображала антиурбаністичну спрямованість націонал-соціалістичного руху і виражав ідею орієнтованого на землю соціалізму, який повинен був об'єднати міських робітників з селянами. Ця теорія безпосередньо була пов'язана з расовими доктринами нацизму.

Сучасний лібералізм успадковував деякі зовнішні елементи фашизму, але не його зміст. Цілком зрозуміло, що фашистський рух ніколи не мав загального філософського стрижня. У звичному розумінні, фашизм не є ідеологією. Фашистські рухи мали спільні риси в іншій області: з емоційної точки зору вони були міцно орієнтовані на певні архетипи. У першу чергу - заперечення сучасного світу, цивілізації торгашів. Так само для них був характерний культ дії заради дії. Для фашистів дія прекрасна сама по собі, оскільки для них життя є вічною боротьбою. Звідси елітаризм фашизму і презирство до слабких. Кожного виховували так, щоб він став героєм. Культ героїзму був безпосередньо пов'язаний з культом смерті, так як герой завжди прагне смерті.

Якщо говорити про фашизм як про психологічне явище, то можна стверджувати, що фашизм існував ще до того, як з'явився сам термін. Однаковою мірою фашистами були самураї, тамплієри і чорносорочечники Муссоліні. Якщо сприймати фашизм як набір певних психологічних архетипів, то можна сказати, що ідеологія для нього не важлива. Ідеологія, яку прийме фашизм, залежить від того часу, в якому він з'являється. Фашизм ніколи не відродитися в колишньому своєму виді серед нових історичних декорацій. Не думаю, що німецький чи італійський фашизм у своїй первісній формі може знову з'явитися в якості ідеології, що охоплює народи. Новий фашизм виникне за іншою логікою і на підставі інших законів. Він буде якісно іншим, так як це буде фашизм після фашизму, постфашизм. Він буде набагато страшніше попереднього.(с)

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Восточная Фаланга - независимая исследовательская и консалтинговая группа, целью которой является изучение философии, геополитики, политологии, этнологии, религиоведения, искусства и литературы на принципах философии традиционализма. Исследования осуществляются в границах закона, базируясь на принципах свободы слова, плюрализма мнений, права на свободный доступ к информации и на научной методологии. Сайт не размещает материалы пропаганды национальной или социальной вражды, экстремизма, радикализма, тоталитаризма, призывов к нарушению действующего законодательства. Все материалы представляются на дискуссионной основе.

Східна Фаланга
- незалежна дослідницька та консалтингова група, що ставить на меті студії філософії, геополітики, політології, етнології, релігієзнавства, мистецтва й літератури на базі філософії традиціоналізму. Дослідження здійснюються в рамках закону, базуючись на принципах свободи слова, плюралізму, права на вільний доступ до інформації та на науковій методології. Сайт не містить пропаганди національної чи суспільної ворожнечі, екстремізму, радикалізму, тоталітаризму, порушення діючого законодавства. Всі матеріали публікуються на дискусійній основі.

CC

Если не указано иного, материалы журнала публикуются по лицензии Creative Commons BY NC SA 3.0

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не только получать и распространять произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, основанные на этом произведении. Все новые произведения, основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить некоммерческий характер.

Mesoeurasia

Mesoeurasia
MESOEURASIA: портал этноантропологии, геокультуры и политософии www.mesoeurasia.org

How do you like our website?

>
Рейтинг@Mail.ru