Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Традиция - Революция - Интеграция

Вы, Старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь. Я пойду за вами!

Наши корни
: Белое Дело (РОВС / РОА - НТС / ВСХСОН), Интегральный национализм (УВО / УПА - ОУН / УНСО), Фалангизм (FET y de las JONS / FN), Консервативная революция (AF / MSI / AN / ELP / PyL)
Наше сегодня: Солидаризм - Традиционализм - Национальная Революция
Наше будущее: Археократия - Энархизм - Интеграция

12 июн. 2013 г.

Дмитро Корчинський: Про рятівну соломинку для української нації

Русь складалася навколо шляху з варяг у греки. Коли шлях захирів, довелося хреститися, щоб гуртуватися навколо Христа. Нині межа мрій – стати шляхом з Сибіру до Страсбурга. Нас закликають до патріотизму, що передбачає деяку жертовність. Можна бути шахідом в ім’я Аллаха, але неможливо бути шахідом в ім’я транзиту.

Колись кольори національного прапору символізували систему цінностей, звалище архетипів і спосіб буття. Саме цінності і спосіб буття нації перемагали ворожі архетипи.

Греки нав’язували світові еллінізм, римляни – імперію, євреї – обрізання, французи – свободу і кохання, британці – цивілізацію та капіталізм, німці – новий порядок, росіяни – нагайку і балалайку, ми – голодомор.

Нині у всіх однакове буття і спільні цінності – це означає, що більшість націй зникне за непотрібністю.

Шанси вижити мають пригніченні нації, які прагнуть здобути те, що іншим давно набридло. Французи окрім ностальгії не мають надзавдань ані у Франції, ані у світі. А французькі араби плекають великі плани у Франції й у світі.

У зв’язку з цим, для України взаємодія гілок влади, НАТО, приватизація, інфляція, Межигір'я є важливими, але другорядними питаннями. Першорядними питаннями є позбавлення бюрократії монополії на насильство, християнська революція, вироблення специфічного містицизму і способу буття братств. Найцінніше в Україні не те, чим вона подібна на інших, а те, чим вона від них відрізняється. Варто плекати пережитки, культивувати відмінності. Це соломинки, за які можна чіплятися, коли набридне тонути.

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Восточная Фаланга - независимая исследовательская и консалтинговая группа, целью которой является изучение философии, геополитики, политологии, этнологии, религиоведения, искусства и литературы на принципах философии традиционализма. Исследования осуществляются в границах закона, базируясь на принципах свободы слова, плюрализма мнений, права на свободный доступ к информации и на научной методологии. Сайт не размещает материалы пропаганды национальной или социальной вражды, экстремизма, радикализма, тоталитаризма, призывов к нарушению действующего законодательства. Все материалы представляются на дискуссионной основе.

Східна Фаланга
- незалежна дослідницька та консалтингова група, що ставить на меті студії філософії, геополітики, політології, етнології, релігієзнавства, мистецтва й літератури на базі філософії традиціоналізму. Дослідження здійснюються в рамках закону, базуючись на принципах свободи слова, плюралізму, права на вільний доступ до інформації та на науковій методології. Сайт не містить пропаганди національної чи суспільної ворожнечі, екстремізму, радикалізму, тоталітаризму, порушення діючого законодавства. Всі матеріали публікуються на дискусійній основі.

CC

Если не указано иного, материалы журнала публикуются по лицензии Creative Commons BY NC SA 3.0

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не только получать и распространять произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, основанные на этом произведении. Все новые произведения, основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить некоммерческий характер.

Mesoeurasia

Mesoeurasia
MESOEURASIA: портал этноантропологии, геокультуры и политософии www.mesoeurasia.org

How do you like our website?

>
Рейтинг@Mail.ru