Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Традиция - Революция - Интеграция

Вы, Старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь. Я пойду за вами!

Наши корни
: Белое Дело (РОВС / РОА - НТС / ВСХСОН), Интегральный национализм (УВО / УПА - ОУН / УНСО), Фалангизм (FET y de las JONS / FN), Консервативная революция (AF / MSI / AN / ELP / PyL)
Наше сегодня: Солидаризм - Традиционализм - Национальная Революция
Наше будущее: Археократия - Энархизм - Интеграция

4 апр. 2013 г.

Київська академія свт. Петра Могили - Academia Kiioviensis Mohileana


Київська академія свт. Петра Могили - Academia Kiioviensis Mohileana

Наша Академія функціонує в манірі Платонівської академії, без казенного пафосу пострадянських "університетів". Позаяк на нашій широті ми не знайдемо оливкового гайочку, заняття відбуватимуться під тінню дерев старого Ботанічного саду в центрі Києва, (коли трохи потеплішає). До навчання не приймаються особи, неспроможні напам'ять прочитати Символ Віри.

Сторінка Академії у Фейсбук: www.facebook.com/academia.kyiv
Запис у кандидати відбувається за адресою: kma2013@ukr.netЦіль
Академія виходить з того, що:

1. Богослов’я - не є штучною академічно-інтелектуальною дисципліною, а благодатним вираженням і формулюванням досвіду Віри, спілкуванням
2. Богослов’я не належить «колу вибраних», а є інтенсивним церковно-суспільним діалогом з навколишнім світом
3. Богослов’я завжди було літургічним, доксологічним та містичним. Людина, яка не має особистого досвіду Богоспілкування, не може претендувати на істинне знання про Бога.

Тому діяльність Академії ґрунтується на:

1. Повному відокремленні навчального процесу від впливу богопротивного Міністерства освіти та не втручанні в цей процес державної бюрократії;
2. Власної системи наукових ступенів, вчених звань відмінними від науковців та викладачів радянської атеїстичної системи освіти;
3. Корпоративному устрої та самоврядуванні.

Основними її ознаками є те, що:

1. Академія є об'єднаною в ім'я слави Божої корпорацією викладачів та студентів (universitas magistrorum et scholarium), яка складається з докторів, магістрів та кандидатів.
2. Академія поділяється на три факультети: богословський, філософський та права.
3. При Академії діє конгрегація («sodales congregationis») в ім'я Непорочного Зачаття Богородиці, вступ до якої супроводжується клятвою на вірність Богоматері та зібранню, цілуванням хреста та Євангелія.
Опис
Київська Академія святителя Петра (Могили)

Наша Академія функціонує в манірі Платонівської академії, без казенного пафосу пострадянських "університетів". Позаяк на нашій широті ми не знайдемо оливкового гайочку, заняття відбуватимуться під тінню дерев старого Ботанічного саду в центрі Києва, (коли трохи потеплішає). До навчання не приймаються особи, неспроможні напам'ять прочитати Символ Віри.

ЩОДО ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ КИЇВСЬКОЇ АКАДЕМІЇ

1. Київська братська школа була заснована у 1615 року Київським братством. У вересні 1632 року Київська братська школа була об’єднана з Лаврською школою - у результаті чого було створено Києво-Братську колегію.

2. Згідно з Гадяцьким трактатом 1658 року між Річчю Посполитою і Гетьманщиною, Колегії було надано статус академії і вона отримувала рівні права з Ягеллонським університетом. Після загарбання українських земель Московським царством статус Академії був підтверджений грамотами московських царів Іваном V в 1694 р. та Петром I 1701 р.

3. Вже по смерті опікуна та благодійника Академії Митрополита Київського Петра (Могили), в грамоті короля Михаїла Корибута Вишневецького від 1670 року вказується перша назва Академії – Києво-Могилянська.

4. Крім Києво-Могилянської, Академія мала назву Могило-Заборовська, на честь Рафаїла Заборовського, Митрополита Київського. За часів гетьмана Івана Мазепи академію також називали Могилянсько-Мазепинською.

5. До вихованців Академії належали гетьмани Іван Мазепа, Пилип Орлик, Павло Полуботок, Іван Скоропадський та Іван Самойлович, а також багато хто з козацької старшини. Тут навчалися архітектор Іван Григорович-Барський, композитори Артемій Ведель та Максим Березовський, філософ Григорій Сковорода. 10 випускників Києво-Могилянської Академії причислені до лику святих, 70 стали єпископами Церкви.

6. За розпорядженням Петербурзького уряду, указом Синоду від 14 серпня 1817 року Академію було закрито. В її приміщеннях в 1819 року була створена Київська духовна академія.

7. На сьогоднішній день претендентом на правонаступництво та спадкоємність Києво-Могилянської академії виступає Національний університет "Києво-Могилянська академія".

8. Але справа полягає в тому, що створений 19.09.1991 р. розпорядженням N 1570-XII Голови Верховної Ради України Л. Кравчуком Національний університет «Києво-Могилянська академія» є закладом секуляризованим, а подекуди і антихристиянським, який не має жодного відношення до християнської спадщини Українського Народу і є блюзнірством та святотатством.

9. Враховуючи значення Академії в розвитку богословської думки в Україні, продовжуючи традиції своїх попередників, БРАТСТВО ініціює відновлення роботи Київської Академії святителя Петра (Могили), Митрополита Київського на тих засадах, які були закладені при її заснуванні, а не на протилежних і ворожих їм. Завданням Академії є розвиток Богослов’я актуальності, відновлення українського Богослов’я, стратегічного, оперативного та практичного мистецтва.

Київська Академія святителя Петра (Могили), Митрополита Київського розпочинає свою роботу. Особи, які бажають викладати чи навчатися, можуть письмово звернутися за адресою: kma2013@ukr.net

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Восточная Фаланга - независимая исследовательская и консалтинговая группа, целью которой является изучение философии, геополитики, политологии, этнологии, религиоведения, искусства и литературы на принципах философии традиционализма. Исследования осуществляются в границах закона, базируясь на принципах свободы слова, плюрализма мнений, права на свободный доступ к информации и на научной методологии. Сайт не размещает материалы пропаганды национальной или социальной вражды, экстремизма, радикализма, тоталитаризма, призывов к нарушению действующего законодательства. Все материалы представляются на дискуссионной основе.

Східна Фаланга
- незалежна дослідницька та консалтингова група, що ставить на меті студії філософії, геополітики, політології, етнології, релігієзнавства, мистецтва й літератури на базі філософії традиціоналізму. Дослідження здійснюються в рамках закону, базуючись на принципах свободи слова, плюралізму, права на вільний доступ до інформації та на науковій методології. Сайт не містить пропаганди національної чи суспільної ворожнечі, екстремізму, радикалізму, тоталітаризму, порушення діючого законодавства. Всі матеріали публікуються на дискусійній основі.

CC

Если не указано иного, материалы журнала публикуются по лицензии Creative Commons BY NC SA 3.0

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не только получать и распространять произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, основанные на этом произведении. Все новые произведения, основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить некоммерческий характер.

Mesoeurasia

Mesoeurasia
MESOEURASIA: портал этноантропологии, геокультуры и политософии www.mesoeurasia.org

How do you like our website?

>
Рейтинг@Mail.ru