Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Традиция - Революция - Интеграция

Вы, Старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь. Я пойду за вами!

Наши корни
: Белое Дело (РОВС / РОА - НТС / ВСХСОН), Интегральный национализм (УВО / УПА - ОУН / УНСО), Фалангизм (FET y de las JONS / FN), Консервативная революция (AF / MSI / AN / ELP / PyL)
Наше сегодня: Солидаризм - Традиционализм - Национальная Революция
Наше будущее: Археократия - Энархизм - Интеграция

20 янв. 2012 г.

Борис Кагарлицкий: Справедливость - это фикция (позиция левых)

Сергій Чаплигін: Ми живемо в епоху лібералізму


Ми живемо в епоху лібералізму – філософської доктрини, народженої в протестантсько-масонському середовищі. По великому рахунку, лібералізм є антропологічною системою в більшій мірі, ніж соціально-економічною. В лібералізмі людина розглядається не як особистість,а як атомарний індивідуум, завданням якого є самостійне існування у взаємодії з реаліями зовнішнього світу, реалізуючи свої прагнення. Можна сказати, лібералізм пропонує нам уявлення про людину як про несоціальну істоту. В цій перспективі індивідуум стверджує себе у збиток будь-якому колективові. Суспільство ж формується індивідуумами згідно договору, укладеного виходячи з їхніх власних інтересів.
В такому «громадянському суспільстві» єдиними цінностями є те, що можна звести до розрахунку – гроші. Те, що не піддається розрахункові (Бог, Батьківщина, честь та ін.) є неіснуючим чи ефемерним.
Подібна концепція виключає не лише наявність Бога, а й ближнього, вбачаючи в останніх потенційних конкурентів. Громадян більше не існує – є тільки продавці та споживачі. Фетіш товарно-грошових відносин напряму переноситься на політику.

Дмитро Корчинський: Нація - це військо

У сімнадцятому-вісімнадцятому століттях нація - це військо. Дух, характер, типаж - все формується там.
Нині, подобається нам чи ні, нація - це мєнти. Мєнти - єдина значна група з корпоративною свідомістю. В етнічному смислі - це взагалі єдина українська корпорація. Її члени не зорієнтовані на еміграцію, реалізуватися вони здатні лише тут. З усього суспільства тільки вони мають можливість безпосередньо реалізовувати інстинкт влади. Інстинкт влади - важлива штука в націогенезі.
Хочете дізнатися яка вона, українська нація? Подивіться на стосунки й поведінку в середині мусорського середовища.
Вам це не подобається? Створіть інше "військо". Україна має досвід створення іншого війська.

Сергій Чаплигін: Основне питання революції


Вся українська еліта розділена на кілька фінансово-бюрократичних угруповань, які поділили між собою основні інститути держави. Вони монополізували як владу, так і опозицію. Вони утримують монополію на прибутки. Вони роблять все, щоб зберегти цю монополію.
Порочність цієї еліти полягає в тому, що по-перше, завдяки монополії вона деградує, по-друге, вона більше наживається не на зростанні, а на падінні економіки. Нинішня політична і фінансова еліта зацікавлена в поглибленні економічної кризи.
Завдяки економічній кризі 90-х вони захопили основні ресурси. Завдяки нинішній кризі вони неймовірно збагачуються на банківських спекуляціях, на розподілі іноземних кредитів і за рахунок катастрофічного падіння вартості решток державного майна сподіваються забрати його безкоштовно.
Основне питання революції полягає не в тому, щоб через вибори перерозподілити владу між фінансово-бюрократичними угрупованнями, а в тому, щоб прибрати від влади всю бюрократичну верхівку, всю політичну еліту країни, демонополізувати економіку.
Восточная Фаланга - независимая исследовательская и консалтинговая группа, целью которой является изучение философии, геополитики, политологии, этнологии, религиоведения, искусства и литературы на принципах философии традиционализма. Исследования осуществляются в границах закона, базируясь на принципах свободы слова, плюрализма мнений, права на свободный доступ к информации и на научной методологии. Сайт не размещает материалы пропаганды национальной или социальной вражды, экстремизма, радикализма, тоталитаризма, призывов к нарушению действующего законодательства. Все материалы представляются на дискуссионной основе.

Східна Фаланга
- незалежна дослідницька та консалтингова група, що ставить на меті студії філософії, геополітики, політології, етнології, релігієзнавства, мистецтва й літератури на базі філософії традиціоналізму. Дослідження здійснюються в рамках закону, базуючись на принципах свободи слова, плюралізму, права на вільний доступ до інформації та на науковій методології. Сайт не містить пропаганди національної чи суспільної ворожнечі, екстремізму, радикалізму, тоталітаризму, порушення діючого законодавства. Всі матеріали публікуються на дискусійній основі.

CC

Если не указано иного, материалы журнала публикуются по лицензии Creative Commons BY NC SA 3.0

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не только получать и распространять произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, основанные на этом произведении. Все новые произведения, основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить некоммерческий характер.

Mesoeurasia

Mesoeurasia
MESOEURASIA: портал этноантропологии, геокультуры и политософии www.mesoeurasia.org

How do you like our website?

>
Рейтинг@Mail.ru