Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Традиция - Революция - Интеграция

Вы, Старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь. Я пойду за вами!

Наши корни
: Белое Дело (РОВС / РОА - НТС / ВСХСОН), Интегральный национализм (УВО / УПА - ОУН / УНСО), Фалангизм (FET y de las JONS / FN), Консервативная революция (AF / MSI / AN / ELP / PyL)
Наше сегодня: Солидаризм - Традиционализм - Национальная Революция
Наше будущее: Археократия - Энархизм - Интеграция

6 дек. 2012 г.

Іван Пелипишак: Істинна сутність "русского міра"

Найбільшою загрозою для України на сьогоднішній день є Росія. Не держава РФ, не Путін зі своїм гебешним апаратом і не Митний союз зі всією економічною та політичною непривабливістю, а сама "русская інтернациональная ідєя", яка не визнає права на існування інших націй, окрім російської політичної нації.

Ми часто говоримо про геноцид, що чинила Рашка протягом століть свого існування, та не всі сьогодні хочуть визнавати його, оскільки геноцидом називають тільки геноцид, чинений проти євреїв, вірмен та ін. націй, що носив виключно етнічний (етноцид).

Україна і українці ж зазнали іншого геноциду, а саме національно-політичного геноциду, коли знищували не етнічних неросіян, а тих, хто виокремлював себе серед підданих чи то Русскаго царя, чи Савєцкай рассіі.

Тобто усе було набагато складніше, бо русскіє насправді не етнос, не суперетнос, а політична супернація, століттями створювана посередництвом постійних утисків та принижень завойованих націй з метою їх русифікації (згадаймо відоме "обрусєвший кавказєц, обрусєвший малорос і т.д."). А Рассєя - це такий собі глобалізаційний проект, що визрів на фоні диких азійських татаромонгольських степів під управлінням германських та єврейських керовників, які мали на меті створення альтернативи Заходу, особливістю якого є Православіє - місцевий варіант християнства, носіями та почитатаелями є представники т.зв. "русскава міра" (території, де розуміють т.зв. російську мову - мову спеціально створену під цей праваславний глобалізаційний проект на основі південнословянських діалектів).

Російський культурний простір, чи простіше "русскій мір" - це територія вічнопанівного феодалізму (з елементами рабовласництва) з самоврядуванням, на чолі якого стоять бояри - олігархія. Причому цей лад настільки стійкий і непорушний як ззовні, так і зсередини, що спокійно існує понад тисячу років, постійно трансформуючись, тобто змінюючи форми, але незміст...

Тому боротьба проти "русскава міра" - це не якась ідєйная борьба за право націй на самовизначення, а боротьба простих людей (особистостей) за звільнення від рабства, за свободу особистості, за щасливе майбутнє, за можливість вільно пересуватись по світу, а не бути прикріпленим до одного феодала...

Борітеся - поборете!!!
https://www.facebook.com/goutsoullac/posts/395677700506688

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Восточная Фаланга - независимая исследовательская и консалтинговая группа, целью которой является изучение философии, геополитики, политологии, этнологии, религиоведения, искусства и литературы на принципах философии традиционализма. Исследования осуществляются в границах закона, базируясь на принципах свободы слова, плюрализма мнений, права на свободный доступ к информации и на научной методологии. Сайт не размещает материалы пропаганды национальной или социальной вражды, экстремизма, радикализма, тоталитаризма, призывов к нарушению действующего законодательства. Все материалы представляются на дискуссионной основе.

Східна Фаланга
- незалежна дослідницька та консалтингова група, що ставить на меті студії філософії, геополітики, політології, етнології, релігієзнавства, мистецтва й літератури на базі філософії традиціоналізму. Дослідження здійснюються в рамках закону, базуючись на принципах свободи слова, плюралізму, права на вільний доступ до інформації та на науковій методології. Сайт не містить пропаганди національної чи суспільної ворожнечі, екстремізму, радикалізму, тоталітаризму, порушення діючого законодавства. Всі матеріали публікуються на дискусійній основі.

CC

Если не указано иного, материалы журнала публикуются по лицензии Creative Commons BY NC SA 3.0

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не только получать и распространять произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, основанные на этом произведении. Все новые произведения, основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить некоммерческий характер.

Mesoeurasia

Mesoeurasia
MESOEURASIA: портал этноантропологии, геокультуры и политософии www.mesoeurasia.org

How do you like our website?

>
Рейтинг@Mail.ru