Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Традиция - Революция - Интеграция

Вы, Старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь. Я пойду за вами!

Наши корни
: Белое Дело (РОВС / РОА - НТС / ВСХСОН), Интегральный национализм (УВО / УПА - ОУН / УНСО), Фалангизм (FET y de las JONS / FN), Консервативная революция (AF / MSI / AN / ELP / PyL)
Наше сегодня: Солидаризм - Традиционализм - Национальная Революция
Наше будущее: Археократия - Энархизм - Интеграция

13 сент. 2012 г.

Дмитро Різниченко: Націоналізм

Ерцгерцог Вильгельм фон Габсбург -
архікнязь Василь Вишиваний
Людина, яка стала вождем і прапором українського радикального націоналізму у ХХ сторіччі, яка дала цьому рухові своє ім'я, мала романтичне іспанське прізвище “Бандера”. Така невідповідність ілюструє наче б то дрібну, але глибоку похибку всієї цієї ідеологічної системи. Якщо припустити, що Бандера не до кінця українець, то чи може він бути націоналістом? А якщо він не націоналіст, - то хто ж тоді, чорт забирай, націоналіст? Чи може бути повноцінним націоналістом наполовину українець? А на чверть? А на одну восьму? А взагалі без краплі української крові, як представлений на цьому фото Василь Вишиваний (Вільгельм Габсбург)?

Це навіть не похибка, а родова травма, яка тягнеться десь з ХІХ сторіччя, тобто від початку новітнього національного відродження. Як і більшість націй-невдах Європи, українці на той момент втратили майже всю власну еліту. Коли зі старіючих імперій нарешті почала сипатися труха і зазвучали голоси поневолених народів, донести їх до широкого світу було майже нікому, окрім закоханих у тубільну культуру колоністів. Будителі фінської нації зі шведськими прізвищами, німці у Чехії та Хорватії, і т.д., і т.п. – нічого екзотичного.

В Україні, природно, це були уражені модним тоді хлопоманством польскі або російські дворяни, яких пройняв своєю творчістю Тарас наш Григорович Шевченко. Етнограф Зоріан Доленга-Ходаковський, історик Костомаров, Антонович та Липинський, Рильский, Донцов (Донцов!). Загалом, багато. Ті ж діячі, що вважалися спадковими українцями, належали, як правило, до змішаних родин. Будучи патріотами, всі ці люди не переймалися національними забобонами і розуміли умовність етнічного походження.

Але коли настав час відкласти теорію та взятися за гвинтівку, з'ясувалася проста, мов граблі, річ – в українських селах українських повстанців частували варениками, а в польских – кулями та доносами. На цьому рівні походження не було умовністю. Отож, свій до свого по своє: за цим принципом гартувався масовий український націоналізм, і таким перейшов з двадцятого сторіччя в двадцять перше.

Проте на зламі віків стався несподіваний колапс: росіяни підло розвалили свою імперію, нікого не попередивши. Не встигнувши отямитись, українці отримали омріяну державу та квиток у широкий світ. А нових ідей не отримали.

Взагалі, суто етнічний націоналізм – це досить вбога ідеологія, справді гідна хіба нації-невдахи, яка не спромоглася створити ані культури, ані держави. Та й нацією таку спільноту можна назвати умовно, це скоріше конгломерат далеких родичів, у яких кумівство і кругова порука зведена в культ. Натомість нація із власною історією та державою може створити набагато цікавіший конструкт, ніж “свій до свого по своє”. Про це писав ніцшеанець Донцов.

“Нація – не лише “мовна чи національна збірнота”, - нація – це воля щось спільне творити”.

Давно відомо, що у будь-якому обмеженому соціумі (в тюрмі, в армії, у школі, в спортивній секції) утворюються земляцтва. Проте так само відомо, що коли кілька представників різних народів усвідомлюють спільність між собою, взаємну внутрішню схожість, такий зв'язок є на порядок міцніший та якісно вищій за звичайну етнічну солідарність.

З усіх наявних теорій донцовський “інтегральний націоналізм” мені імпонує найбільше, бо він максимально підходить до сучасних обставин; без політичної незалежності його практичне втілення неможливе. Він схожий на італійський фашизм, але не абсолютизує державу, а лише робить її інструментом великих досягнень. Нація – це спільна воля. Я б навіть так сказав: нація – це спільнота із власною волею. Формальні її ознаки (зокрема, і прізвища провідників) можуть бути якими завгодно.

Решта громадян – це народ.

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Восточная Фаланга - независимая исследовательская и консалтинговая группа, целью которой является изучение философии, геополитики, политологии, этнологии, религиоведения, искусства и литературы на принципах философии традиционализма. Исследования осуществляются в границах закона, базируясь на принципах свободы слова, плюрализма мнений, права на свободный доступ к информации и на научной методологии. Сайт не размещает материалы пропаганды национальной или социальной вражды, экстремизма, радикализма, тоталитаризма, призывов к нарушению действующего законодательства. Все материалы представляются на дискуссионной основе.

Східна Фаланга
- незалежна дослідницька та консалтингова група, що ставить на меті студії філософії, геополітики, політології, етнології, релігієзнавства, мистецтва й літератури на базі філософії традиціоналізму. Дослідження здійснюються в рамках закону, базуючись на принципах свободи слова, плюралізму, права на вільний доступ до інформації та на науковій методології. Сайт не містить пропаганди національної чи суспільної ворожнечі, екстремізму, радикалізму, тоталітаризму, порушення діючого законодавства. Всі матеріали публікуються на дискусійній основі.

CC

Если не указано иного, материалы журнала публикуются по лицензии Creative Commons BY NC SA 3.0

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не только получать и распространять произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, основанные на этом произведении. Все новые произведения, основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить некоммерческий характер.

Mesoeurasia

Mesoeurasia
MESOEURASIA: портал этноантропологии, геокультуры и политософии www.mesoeurasia.org

How do you like our website?

>
Рейтинг@Mail.ru