Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Традиция - Революция - Интеграция

Вы, Старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь. Я пойду за вами!

Наши корни
: Белое Дело (РОВС / РОА - НТС / ВСХСОН), Интегральный национализм (УВО / УПА - ОУН / УНСО), Фалангизм (FET y de las JONS / FN), Консервативная революция (AF / MSI / AN / ELP / PyL)
Наше сегодня: Солидаризм - Традиционализм - Национальная Революция
Наше будущее: Археократия - Энархизм - Интеграция

11 июл. 2012 г.

Богдан Вишневецький: Консервативна революція Івана Мазепи

1. Затюканий, зацькований та не зрозумілий майже нікому у бронелобі часи пізнього кучмозою фільмІллєнка-старшого "Молитва за Гетьмана Мазепу" було звинувачено не лише у зайвому (начебто) сюрреалізмі. Режисерові закидали зображення сцен, перевантажених насильством та садизмом. Зіпсутий відверто петеушним Голівудом сучукрглядач не зміг зрозуміти прегарно передану режисером атмосферу перших десятилітть 18 ст., коли жорстокість все ще була розвагою. До того ж, розвагою езотеричною. Тортури та страти мали ввідверто сакрально-символічний характер. У 21 ст, цю мову страхітливих символів годі було зрозуміти тим, хто не уявляє кіно без спецеффектів та попкорну. Добре, хоча б те, що освічене міщанство і досі сприймає "Молитву" як смачний ляпас.
2. Консервативна Революція Мазепи була акцією суто старшинсько-козацькою. Міщанство та селянство виступало хіба що в ролі допоміжних засобів або жертовних тварин. Духівництво приваблене панівною роллю в імперській церковній ієрархії  стало на бік Петра Першого та антимазепинської старшини. Хоча антимазепиство попів-могилястів не варто пояснювати лишень їхньої ссученістю
3. Початок 18 століття - це час активізації (можливо останньої) таємних товариств так званого солярно-атлантичного кола. Їхні ритуали передбачали наявність жертвопренесеннь та діонісійських оргій. Контроверсійний шведський історик, українофіл та щирий фашист Густав-Адольф Лундквіст, який трохи що не врізав дуба під час Евра-2012 на Труханівому острові, пережравши української горілки,  у своїй книзі "De nordiskakrigetmysterier ", виданої ще 1999 року. стверджує, що і Мазепа і Карл Дванадцятий належали до таємного товариства "Нащадки Посейдона",
яке Лундквіст називає масонською ложою і що певні сумнівні ритуали,  пов"язані з надлюдською жорстокістю, практикувалися Мазепою та певними представниками з його оточення. Залишим це тверження на совісті добродія Лундквіста.
4. Поданий ним перелік ритуалів-тортур практично збігається з тима сценами в фільмі, які так сильно шокували вчьоне хохлобидло.
5. Лундквіст ствержує, що Мазепу було посвячено до "Синів Посейдона" під  час його навчання в Голладнії і що його градус посвяти був вищим за градус посвяти Карла Дванадцятого. До того ж, швед повністю заперечує постулат про стихійність приєданная української аристократії до шведського війська.
6. Він вважає, що Північна Війна, розгром Московії і перехід царського престолу до Мазепи були заплановані заздалегідь. Бог йому суддя.
7. У його книзі багато місця приділяється теології та космогонії "Синів Посейдона". Але, про це розповім, якось іншим разом...

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Восточная Фаланга - независимая исследовательская и консалтинговая группа, целью которой является изучение философии, геополитики, политологии, этнологии, религиоведения, искусства и литературы на принципах философии традиционализма. Исследования осуществляются в границах закона, базируясь на принципах свободы слова, плюрализма мнений, права на свободный доступ к информации и на научной методологии. Сайт не размещает материалы пропаганды национальной или социальной вражды, экстремизма, радикализма, тоталитаризма, призывов к нарушению действующего законодательства. Все материалы представляются на дискуссионной основе.

Східна Фаланга
- незалежна дослідницька та консалтингова група, що ставить на меті студії філософії, геополітики, політології, етнології, релігієзнавства, мистецтва й літератури на базі філософії традиціоналізму. Дослідження здійснюються в рамках закону, базуючись на принципах свободи слова, плюралізму, права на вільний доступ до інформації та на науковій методології. Сайт не містить пропаганди національної чи суспільної ворожнечі, екстремізму, радикалізму, тоталітаризму, порушення діючого законодавства. Всі матеріали публікуються на дискусійній основі.

CC

Если не указано иного, материалы журнала публикуются по лицензии Creative Commons BY NC SA 3.0

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не только получать и распространять произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, основанные на этом произведении. Все новые произведения, основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить некоммерческий характер.

Mesoeurasia

Mesoeurasia
MESOEURASIA: портал этноантропологии, геокультуры и политософии www.mesoeurasia.org

How do you like our website?

>
Рейтинг@Mail.ru