Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Традиция - Революция - Интеграция

Вы, Старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь. Я пойду за вами!

Наши корни
: Белое Дело (РОВС / РОА - НТС / ВСХСОН), Интегральный национализм (УВО / УПА - ОУН / УНСО), Фалангизм (FET y de las JONS / FN), Консервативная революция (AF / MSI / AN / ELP / PyL)
Наше сегодня: Солидаризм - Традиционализм - Национальная Революция
Наше будущее: Археократия - Энархизм - Интеграция

6 июл. 2012 г.

Богдан Вишневецький: 1530 років самоти. На спомин про Київ


Вітай, замріяний, золотоглавий
На синіх горах… Загадався, спить,
І не тобі, молодшому, горить
Червлених наших днів ясна заграва.
Давно в минулім дні твоєї слави,
І плаче дзвонів стоголоса мідь,
Що вже не вернеться щаслива мить
Твого буяння, цвіту і держави.
Але, мандрівче, тут на пісках стань,
Глянь на химери бароккових бань,
На Шеделя білоколонне диво:
Живе життя, і силу ще таїть
Оця гора зелена і дрімлива,
Ця золотом цвяхована блакить.
 Цього вірша Микола Зеров написав в 1923 році. Меньше ніж за 10 років висадять у повітря найскаральніші  частини Київського Акрополю. Меньше ніж за 20 років у повітря висадять Хрещатик та його околиці - Києву ампутують серце. Трохи раніше розстріляють і самого Миколу Зерова, українського Борхеса і його, сказати б, школу - невеличкий, але впертий та суто консервативно-революційний гурт естетів-інтелектуалів. Так Київ перестав бути вкраїнськими Атенами.
Заснований готами та підсилений норманами, погвалтований монголами і перетворений на польську провінцію,  освячний кривавими ритуалами Першої Гетьманщини, знову перетворений на російську провінцію, спаплюжений жидами та жидівщиною Київ докульгавив до двадцятого століття, у якому остаточно  трансформувався у місто-зомбі.
1918 рік обіцяв багато - але знищення російської провінції у Києві Болбочаном та тими, хто пішов тоді за Директорією призвело до появи того страшного та переважно (знову ж таки)  симулякру - совітського Києва.
Лише де-не-де жевріли єврейські квартали як спомин про традиційне минуле.
Але й їх вичистили санаційні акції німців та українців у Бабиному Ярі в 1941 році , а будіввельний бум ранніх 1960-их звів київських євреїв до стану упослідженої та методично "опускаємої" меньшини.
Проте, наплив вихідців з прикиївських сіл до Києва не перетворив столицю на українське Місто.
Початок 1960-их, коли козацьку аграрну Вкраїну вже було знищено, а ті хто вцілів пройшли через каннібальскі практики кількох голодоморів,  став свідком того, як місто перетворилося на село, при чому не на козацьке, а на суто грічкосійно-свинопасівське, у якому  до корінних киян відносять тих, чиї діди підтиралися соломою та вилами гній вигрібали з-під корови.
Втім,  правдивий Київ все ж таки існує. 
Як міф. Як спогад. Як краєвид - з Лівобережжя. Як смарагдові зачакловані гори.
Як цитати із неполіткорректного козацького барокко посеред хмарочосів.
Як острівці петлюрівських хуторів серед новобудов.
Як розтрощені вікна у синагогах.
Як музей Булгакоффа, який раніше чи пізніше стане згарищем.
"Як тебе не любити Києве мій..."

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Восточная Фаланга - независимая исследовательская и консалтинговая группа, целью которой является изучение философии, геополитики, политологии, этнологии, религиоведения, искусства и литературы на принципах философии традиционализма. Исследования осуществляются в границах закона, базируясь на принципах свободы слова, плюрализма мнений, права на свободный доступ к информации и на научной методологии. Сайт не размещает материалы пропаганды национальной или социальной вражды, экстремизма, радикализма, тоталитаризма, призывов к нарушению действующего законодательства. Все материалы представляются на дискуссионной основе.

Східна Фаланга
- незалежна дослідницька та консалтингова група, що ставить на меті студії філософії, геополітики, політології, етнології, релігієзнавства, мистецтва й літератури на базі філософії традиціоналізму. Дослідження здійснюються в рамках закону, базуючись на принципах свободи слова, плюралізму, права на вільний доступ до інформації та на науковій методології. Сайт не містить пропаганди національної чи суспільної ворожнечі, екстремізму, радикалізму, тоталітаризму, порушення діючого законодавства. Всі матеріали публікуються на дискусійній основі.

CC

Если не указано иного, материалы журнала публикуются по лицензии Creative Commons BY NC SA 3.0

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не только получать и распространять произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, основанные на этом произведении. Все новые произведения, основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить некоммерческий характер.

Mesoeurasia

Mesoeurasia
MESOEURASIA: портал этноантропологии, геокультуры и политософии www.mesoeurasia.org

How do you like our website?

>
Рейтинг@Mail.ru