Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Традиция - Революция - Интеграция

Вы, Старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь. Я пойду за вами!

Наши корни
: Белое Дело (РОВС / РОА - НТС / ВСХСОН), Интегральный национализм (УВО / УПА - ОУН / УНСО), Фалангизм (FET y de las JONS / FN), Консервативная революция (AF / MSI / AN / ELP / PyL)
Наше сегодня: Солидаризм - Традиционализм - Национальная Революция
Наше будущее: Археократия - Энархизм - Интеграция

17 окт. 2011 г.

Гейдар Джемаль: Танцующий на свету

Сегодня мир культуры, который еще одно-два поколения назад был совершено деполитизирован, все более становится ареной столкновения политических установок и опробования тех или иных провокационных инициатив, что называется, с дальним прицелом.

После окончания Второй мировой войны международное культурное пространство попало под контроль более или менее левых либералов общегуманистического профиля, наследников Ромена Ролана и Фейхтвангера, которые до Второй мировой войны активно лоббировали СССР. Напомним, что инициатором этой традиции стал в свое время Максим Горький с его знаменитым: «С кем вы, мастера культуры?». Горький не был, согласно стратегическому замыслу Коминтерна, очевидным большевиком; он скорее представлял собой некий мост от советского полюса антибуржуазности к мягкому европейскому либерализму, колеблющемуся между соблазнами западной цивилизации и желанием оказаться в авангарде истории, которую на тот момент делали именно в Москве. Крайне правый лагерь, находившийся в оппозиции к этим благонамеренным розоватым «титанам культуры», был крайне узок и маргинализован даже в период наибольшего политического подъема авторитарных режимов Европы. Готфрид Бенн и Кнут Гамсун, Юнгер и Селин, Хайдеггер и Дебразийак… Мало было персоналий крупного и сверхкрупного калибра, которые осмеливались бросить вызов доминировавшей в мире установке на либеральный гуманизм, как бы продолжавший (совершенно фиктивно, на самом деле) эллинистическую и возрожденческую традицию «Человек - мера всех вещей».

Волю народам – волю людині!

16 жовтня, львівський марш УПА "Волю народам – волю людині!" приїхали підтримати націоналісти із Литви, Росії та Білорусі.
"Ми приїхали підтримати вас у ваших починаннях в національно-визвольній боротьбі. У нас в Росії є тоталітаризм "Єдиної Росії", і я маю культурний шок, коли бачу футболки "Бандерштат" і червоно-чорні стяги. Дуже приємно. От у Росії навіть за тверезі пробіжки чекісти ловлять і потім виганяють з навчання і роботи. Політичну боротьбу вести просто неможливо. Легкий шовінізм відчуваю в магазинах, але загалом тут дуже подобається", - розповів націоналіст з Росії.
"Всі події, які відбуваються в Європі, призводять до знищення нації як такої. Якщо ми будемо боротися тільки в межах своїх етнічних кордонів, ми програємо. Є час, коли колоду потрібно нести всім разом. Один просто не може цього зробити, - значить треба разом це робити. Будь-який народ повинен бути гордий, але не принижувати інші нації, якщо вони живуть чесно", - пояснив гість з Литви.
"Будь-який рух національно-орієнтованої молоді заслуговує найвищої підтримки суспільства. На даний момент потрібна саме міжнародна солідарність. Зараз глобалізм знищує самі основи наших цивілізацій. Тому притча про віник дуже актуальна. Коли він розібраний, то уразливий, а коли всі гілочки разом, то зламати його неможливо. Так само і ми. Просто якщо ми зараз не об'єднаємося, то через 50-60 років про нас уже ніхто й не згадає. Залишиться тільки сіра і безлика глобалізована маса, яка порпається на місцях наших великих народів", - додав націоналіст з Білорусі.
Восточная Фаланга - независимая исследовательская и консалтинговая группа, целью которой является изучение философии, геополитики, политологии, этнологии, религиоведения, искусства и литературы на принципах философии традиционализма. Исследования осуществляются в границах закона, базируясь на принципах свободы слова, плюрализма мнений, права на свободный доступ к информации и на научной методологии. Сайт не размещает материалы пропаганды национальной или социальной вражды, экстремизма, радикализма, тоталитаризма, призывов к нарушению действующего законодательства. Все материалы представляются на дискуссионной основе.

Східна Фаланга
- незалежна дослідницька та консалтингова група, що ставить на меті студії філософії, геополітики, політології, етнології, релігієзнавства, мистецтва й літератури на базі філософії традиціоналізму. Дослідження здійснюються в рамках закону, базуючись на принципах свободи слова, плюралізму, права на вільний доступ до інформації та на науковій методології. Сайт не містить пропаганди національної чи суспільної ворожнечі, екстремізму, радикалізму, тоталітаризму, порушення діючого законодавства. Всі матеріали публікуються на дискусійній основі.

CC

Если не указано иного, материалы журнала публикуются по лицензии Creative Commons BY NC SA 3.0

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не только получать и распространять произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, основанные на этом произведении. Все новые произведения, основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить некоммерческий характер.

Mesoeurasia

Mesoeurasia
MESOEURASIA: портал этноантропологии, геокультуры и политософии www.mesoeurasia.org

How do you like our website?

>
Рейтинг@Mail.ru