Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Традиция - Революция - Интеграция

Вы, Старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь. Я пойду за вами!

Наши корни
: Белое Дело (РОВС / РОА - НТС / ВСХСОН), Интегральный национализм (УВО / УПА - ОУН / УНСО), Фалангизм (FET y de las JONS / FN), Консервативная революция (AF / MSI / AN / ELP / PyL)
Наше сегодня: Солидаризм - Традиционализм - Национальная Революция
Наше будущее: Археократия - Энархизм - Интеграция

8 авг. 2008 г.

За сочинську Олімпіяду-2014 в Грузії!

NEWS FROM GEORGIA!

http://www.newsgeorgia.ru/


Українська фльота і військо висаджуються в Новоросійському, розділяються на 2 фронти. Один рухається на південь і бере з тилу москальсько-осетинські війська, затискаючи їх у співпраці з православними братами — грузинами. Друга частина рухається на північ і бере Кубань разом із Донбаським українським фронтом, що наступає з півночі — з Луганської та Донецької областей. Спільними силами армій Грузії, України й Кавказького Емірату на північному Кавказі встановлюється сталий мир і злагода:
Грузія втримує за собою Обхазію й Осетію, а також повертає споконвічні грузинські терени — узбережжя Чорного моря з елітними курортами, зокрема Туапсе, Лазарівське, Красна Поляна, Сочі;
Проголошує незалежніть Кавказький Емірат північнокавказьких республік, який стає надійним і щирим союзником України та Грузії, зокрема набуває членства в ГУАМ (яка перетворюється на ГУКАМ). Має південний кордон — з Грузією, північний — з Україною. Є вихід до Каспійського моря;
Україна надає якнайширшу автономію поневоленим народам: донським козакам, адигам, калмикам і кубанцям, що стають рівноправними членами Української Конфедерації, маючи наційональні республіки з правом членства в ООН та інших міжнародних організаціях. Їхні мови закріплюються як офіційні на визначених етнічних територіях, держава забезпечує їхнє реальне і обов’язкове вивчання та функційонування в освіті, культурі і державних установах. Ухвалюється наційональна символіка. Установлюється квота для місцевих народів на керівних посадах задля забезпечення рівноправности народів. Кожна з чотирьох республік має право на добровільний вихід з Української Конфедерації, проголошуючи свою незалежну державу;
Це є послідовною позицією Української держави, яка підкріплюється непорушністю українського слова, даного 1918 року щодо вільного права кожного народу на самовизначення, тобто створення конфедерації України, Кубані й Вільного Дону;
Озівське море знову стає внутрішнім морем України, яка віднині є державою трьох морів: Чорного, Озівського і Каспійського;
Москальська фльота в Севастополі з ганьбою полишає територію Української держави;
Північний кордон нинішнього Південного Російського федерального округу перетворюється на державний кордон Московщини з Українською Конфедерацією від Сяну до Каспію і Казахстану.

http://community.livejournal.com/ua_nazionalism/116649.html
Восточная Фаланга - независимая исследовательская и консалтинговая группа, целью которой является изучение философии, геополитики, политологии, этнологии, религиоведения, искусства и литературы на принципах философии традиционализма. Исследования осуществляются в границах закона, базируясь на принципах свободы слова, плюрализма мнений, права на свободный доступ к информации и на научной методологии. Сайт не размещает материалы пропаганды национальной или социальной вражды, экстремизма, радикализма, тоталитаризма, призывов к нарушению действующего законодательства. Все материалы представляются на дискуссионной основе.

Східна Фаланга
- незалежна дослідницька та консалтингова група, що ставить на меті студії філософії, геополітики, політології, етнології, релігієзнавства, мистецтва й літератури на базі філософії традиціоналізму. Дослідження здійснюються в рамках закону, базуючись на принципах свободи слова, плюралізму, права на вільний доступ до інформації та на науковій методології. Сайт не містить пропаганди національної чи суспільної ворожнечі, екстремізму, радикалізму, тоталітаризму, порушення діючого законодавства. Всі матеріали публікуються на дискусійній основі.

CC

Если не указано иного, материалы журнала публикуются по лицензии Creative Commons BY NC SA 3.0

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не только получать и распространять произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, основанные на этом произведении. Все новые произведения, основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить некоммерческий характер.

Mesoeurasia

Mesoeurasia
MESOEURASIA: портал этноантропологии, геокультуры и политософии www.mesoeurasia.org

How do you like our website?

>
Рейтинг@Mail.ru