Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Традиция - Революция - Интеграция

Вы, Старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь. Я пойду за вами!

Наши корни
: Белое Дело (РОВС / РОА - НТС / ВСХСОН), Интегральный национализм (УВО / УПА - ОУН / УНСО), Фалангизм (FET y de las JONS / FN), Консервативная революция (AF / MSI / AN / ELP / PyL)
Наше сегодня: Солидаризм - Традиционализм - Национальная Революция
Наше будущее: Археократия - Энархизм - Интеграция

15 янв. 2008 г.

Brave Heart and Jews

Сейчас, на примере известного патриотического фильма "Храброе Сердце" о борьбе шотландского народа за свою независтимость против англичан, я покажу вам как элементарно обманывают гойских патриотов. Фильм 1995 года "Храброе сердце" - это фильм не вполне хуливудский. Он снят Мэлом Гибсоном , - красивым гоем, который снял "Страдания Христа", в результате чего он теперь хуливудский изгой и евреи теперь и близко Мэла Гибсона к Хуливуду не подпускают. Мэл Гибсон родился в США, мама из Ирландии, а папа христианский проповедник, отсюда у Мэла Гибсона сильные христианские убеждения. Вот что говорит о фильме "Храброе сердце" русский аннонс : "Это история легендарного национального шотландского героя Уильяма Уоллеса, посвятившего себя борьбе с англичанами при короле Эдварде Длинноногом. Он рано лишился отца, который погиб от рук англичан, но его дядя сумел дать мальчику хорошее воспитание в Европе. На родину Уильям (Мел Гибсон) возвращается уже взрослым человеком, мечтающим завести семью и жить мирной жизнью.

Василь Голован: Колабораціонізм - практика втрати національної ідентичності


В.П Голован

Колабораціонізм - практика втрати національної ідентичності


У даній статті В. Голован розглядає колабораціонізм як феномен політичної психології. На думку автора схильність до колабораціонізму вмотивована політичними реаліями, а не етнопсихологічними особливостями українців.Collaborationism has examined as phenomenon of political psychology. In our opinion, inclination to collaborationism is motivated by political realities of the past, but not by psychological peculiar of Ukrainians.Проблема колабораціонізму в буденній свідомості українців побутує як вічна. Цей воістинно історико-політико-психологічний феномен не має усталеної традиції вивчення в Україні, оскільки сама спроба наукової рефлексії з цього приводу була позначена нівелюючим інтеннаціоналістським табу радянських ідеологів від гуманітаристики.
Дослідженням колабораціонізму займався ряд істориків: В. Броккдорфф, І.С.Кісельгоф, А.Даллін, М.І. Семіряга, але не політичних психологів, не затребуваних системою донедавна.
Від часу ІІ світової війни співпраця автохтонного населення із загарбниками (франц. collaboration - співробітництво) [1, с. 337] отримала стійку однозначність терміну, - колабораціонізм. Загальновідома добровільна співпраця французів, данців, норвежців та інших народів із німцями за умов окупації останніми їх країн. Оглянувши всю доступну з цього питання літературу, ми не знайшли ні застосування терміну, ні позначуваного ним феномену серед соціально-психологічних особливостей іншого тоталітарного режиму - російського комунізму та процесів у посттоталітарних країнах Східної Європи, Закавказзя, Середньої Азії, Прибалтики.
На нашу думку, така однобічність хибує політичною заангажованістю, спрямованою на уникнення чітких наукових відповідей в галузях гуманітарного знання. З цього приводу слушною буде думка С. Московічі: "Дослідження зараз вже не має на меті захоплюючий пошук реального, а прагне уникнути того, що могло б відкрити" [2, c. 36]. У свою чергу дослідження феномену колабораціонізму дає відповіді на актуальні питання української соціально-психологічної реальності як минулих століть так і сучасного. Наприклад, чому Лаваль, Квіслінг та Чаушеску покарані, а Леонід Кравчук був обраний президентом. Як і багато інших реалій, колабораціонізм має тривалу історію та інтернаціональний характер. Перехід мешканців Малої Азії на бік персів та співпраця з ними, як у військовій, так і мирних галузях, розцінювався тогочасними греками як втрата ідентичності та ідеалів демократії. Підвладність східному тиранові, попри економічні вигоди, виглядала в очах еллінів етичною марґінальністю. Поза деякими винятками (греко-перські війни, епоха Солона) атенська аристократія колаборувала з мілітарно сильнішими сусідами: Спартою, Македонією, Римом при вторгненні їхніх військ.

White Power VS regional nationalism


White Power VS местечковый национализм.

Вот решил написать что то своё.
Нашлась такая проблема национализма и противостоящей ей силе - Уайт Пауэр. Скажите, ведь каждый любит по национальному признаку делить людей на хороших и нехороших (Сразу говорю что будем обсуждать национальности только Белой Расы). Допустим вот белорусы - молодцы, американцы - уроды, португальцы - не знаю, может нормальные парни. Эт мнения среднестатистического русина. И как мы любим потрясти кулаками в сторону злейших врагов - бендеровцев, клятых хохлов. Они мол воруют газ, бьют бедных малоросов и не хотят идти в состав России. Т.е. вернуться к маме. И все прямо такие радетели за державу, никак без Украины не выживут. Давайте представим что Украина вернулась к матушке Руси. И наш нацпот Вася за это событие даже нежрался и на радостях весь вечер смотрел телевизор. И утром даже улыбнулся что "А Украина то с нами". И всё - и больше ничего. Явно он сразу не поедет туда жить, или там поспешит жениться на хохлушке (Хохлушки - ммм...). И больше никаких полезных вещей наш нацпот не получит. А почему? А потому что кто как хочет, тот так и .. живёт. И на нашем уровне (обычном мирском) нас не должно волновать как там кто себе устроил жизнь.

И WP нас учит, что нефик смотреть на соринки в чужих глазах, найди как у себя бревно в глазу. А ведь Украина и Беларусь - самые близкие нам страны, наши братья. А мы их поливаем за то что их правительство не лижет попу нашему правительству. И не стыдно...? И если уж надо объединить силы перед лицом общего врага - то брат тебя не бросит. Умный брат всегда знает кто его враг и кто друг и телевизору он не верит. Это мы о геополитике.

Теперь об иммигрантах(белых) - ну я сам иммигрант, причём самый нежелательный. Я - прибалтийский оккупант и меня должны люто ненавидеть! И есть же такие, которые все передачи по телевизору посмотрели, и газеты все до дыр перечитали про плохих русских. Лично я знаю язык, нормально отношусь к стране, где живу(не как к "брату меньшему") - правильно, нельзя срать там где спишь. И уважаю нормальных адекватных прибалтов, а они соответственно уважают меня. Я тут гость надолго, но всё же гость, и я никогда не буду ходить и протестовать против празднования католического Рождества или дня Независимости (от Руси матушки). А ведь есть те кто протестует же. И имя им "гусские общины". Собираются там как обычно подозрительного вида "русские" и давай защищать наши права :) Лично мне моих прав хватает, и никто ничего не ущемляет. А кому то чтото прищемило, вот и пищат "Это беспредел! Мы Путе пожалуемся, он вам газа не даст". И конечно же начинают из-за этого писка ненавидеть меня! Так кто кому помогает? И ВП говорит - все мы похожи, в нас одни гены, одна кровь (Ктото считает что одних и тех же древних Богов). И поэтому я тоже люблю пошутить про медленных эстонцев, жадных украинцев и педантичных немцев. Но это не со злобы и к их нациям отношусь нормально, а если человек мудак - виновата не нация, а чей то мозг.Это я заметил среди Белых Людей. Но другие расы - это другие устои и порядки. Мы - цивилизованные. Европа - это цивилизация. Они - животные. Они не могут жить с нами по нашим правилам. Их место у себя, в тёплых солнечных странах. О чём ещё можно мечтать - тепло, солнце, фрукты. Но нет им там жизни, потому что выжить они могут только паразитируя. И наша задача объединятся против этой угрозы, а не грызться с братскими народами. WHITE PRIDE WORLD WIDE!

Ukrainian Nationalists Song

Rus' against Rossija!

Заявление об учреждении Комитета Освобождения Народов России

13 декабря члены правительства Русской Республики собрались отметить встречу Нового года по старому стилю. Используя выдавшийся момент для работы (из-за преследования властями и спецслужбами России личное общение пришлось сократить до необходимого минимума) было решено провести небольшое совещание по подведению итогов и наметить план предстоящих мероприятий направленных на освобождение Русских Земель от Российской оккупации. На совещании было выдвинуто предложение об объединении усилий русских националистов с усилиями ВСЕХ других националистов, народы которых имеют свои земли в составе России и борются за независимость своих национальных государств.
Понимая, что на наших землях, оккупированных с 1917 года бандой международных преступников, проводится политика геноцида коренного населения (пример: Ичкерия и Русская Республика), мы решили обратиться ко всем тем, кто видит будущее своих народов в национальных независимых государствах. Только совместные усилия угнетённых народов смогут скинуть российское ярмо и открыть путь для процветания наций. И этот путь в создании подлинно независимых национальных государств. На примере Ичкерии мы видим, как кремлёвские палачи уничтожают народ, стремящийся к свободе, руками других народов населяющих Россию. Прекратить эту бойню и предотвратить подобные ей, сможет лишь объединение наших сил в деле завоевания свободы для всех народов населяющих Россию.1
4 января 2008 года.
Александр Втулкин.


Программная декларация Антиимперского Движения

Антиимперское Движение создано для противостояния российскому империализму во всех его проявлениях.Россия как государство сейчас представляет собой колониальную империю, под оккупацией которой находится громадная территория, принадлежавшая народам, порабощенным ею в результате захватнических войн. Установлена тоталитарная диктатура и происходит жесткое подавление сил, оппозиционных существующей власти. Кроме того, существует угроза повторной экспансии со стороны России в отношении стран, освободившихся от оккупации в результате распада СССР. Нашей основной целью является полная ликвидация этой империи, освобождение всех порабощенных ею народов и реализация их права на самоопределение и развитие на основе традиционных для них ценностей. Чтобы достичь этой цели, требуется консолидация различных национально-освободительных, сепаратистских и революционных сил для совместной борьбы против российского оккупационного режима. Наши первоочередные задачи: - развитие в обществе и прежде всего среди оппозиционно настроенных граждан идей регионализма и сепаратизма, антиимперских и революционных настроений путем ведения соответствующей пропаганды- привлечение в ряды нашего движения как можно большего количества людей и образование различных региональных отделений- оказание разносторонней поддержки участникам национально-освободительных движений разных народов, в первую очередь бойцам Кавказского Фронта, как ведущим вооруженную борьбу против российской оккупации- налаживание сотрудничества между различными группами сепаратистской направленности в оккупированных Россией регионах – Новгородской земле, Карелии, Восточной Пруссии, Татарстане, Поволжье, Северном Кавказе, Сибири, Алтае и пр., а также национальными организациями в Украине, Беларуси, Прибалтике и Грузии.
За вашу и нашу свободу!
15.10.07

Anti-Semitic Acts


Дотепер в Україні відсутні єдині науково обґрунтовані методики, за якими можна було б відрізнити націоналіста від, скажімо, націонал-соціаліста або пересічного антисеміта. Саме тому всіх перерахованих вище поважних осіб часто плутають між собою, користуючись збиральне й не завжди доречне «фашист».

Буш Молодший, як завжди, попереду всієї планети, вирішив це питання ще в 2004-му, підписавши спеціальний «Закон про облік актів глобального антисемітизму». Цей закон засновує спеціальний відділ при Державному департаменті США (Міністерство закордонних справ, «Держдеп») для обліку актів антисемітизму в усіх країнах світу й готування щорічних звітів про це для Конгресу США.

Ось перелік уявлень або вчинків, які американський уряд чітко визначає як антисемітські:


1. Будь-яке твердження про те, що «євреї контролюють уряд, засоби масової інформації («ЗМІ»), міжнародний бізнес і світові фінанси».
2. «Жорсткі анти-ізраїльські переконання».
3. «Різка критика» керівництва Ізраїлю, теперішнього або в минулому, є антисемітською.
4. Критика єврейської релігії, їхніх релігійних керівників, або літератури (особливо Талмуду й кабали).
5. Критика американського уряду й Конгресу за те, що вони перебувають під надмірним впливом єврейства (включаючи Комітет американо-ізраїльських громадських відносин).
6. Критика єврейсько-сіоністських сил за пропаганду глобализму («Новий світовий порядок»).
7. Обвинувачення єврейських вождів і їхніх послідовників у підбурюванні до розп'яття Ісуса Христа.
8. Твердження, що жертв Голокосту було менше ніж шість мільйонів (тобто ті, хто вважає, що їх було 5 999 999 – антисеміти).
9. Обзивання Ізраїлю «расистською» державою.
10. Твердження про існування «Сіоністської змови».
11. Твердження про те, що євреї та їхні вожді влаштували більшовицьку революцію в Росії.
12. «Образливі заяви про євреїв».
13. Невизнання за невіруючими євреями біблійного права на захоплення Палестини.
14. Твердження, що в підготовці атаки 11 вересня 2001 р. (на Всесвітній торговий центр у Нью-Йорку) брала участь ізраїльська розвідка Моссад.

P.S: Починаючим антисемітам: вам не обов'язково запам'ятовувати весь список. Достатньо вибрати щось одне, що особливо сподобалося.

Islamic mosque in Croatia


старое фото Загребской мечети (Хорватия), построенной первоначально как павильон в 1933 году, но в 1944-м перероборудованной хорватскими фашистами-усташами в мечеть. Действительно, исламофашистский ампир, иначе не назовёшь. Все же помнят слова Анте Павелича о Хорватии как об исламском государстве. Не словом, но делом...
Восточная Фаланга - независимая исследовательская и консалтинговая группа, целью которой является изучение философии, геополитики, политологии, этнологии, религиоведения, искусства и литературы на принципах философии традиционализма. Исследования осуществляются в границах закона, базируясь на принципах свободы слова, плюрализма мнений, права на свободный доступ к информации и на научной методологии. Сайт не размещает материалы пропаганды национальной или социальной вражды, экстремизма, радикализма, тоталитаризма, призывов к нарушению действующего законодательства. Все материалы представляются на дискуссионной основе.

Східна Фаланга
- незалежна дослідницька та консалтингова група, що ставить на меті студії філософії, геополітики, політології, етнології, релігієзнавства, мистецтва й літератури на базі філософії традиціоналізму. Дослідження здійснюються в рамках закону, базуючись на принципах свободи слова, плюралізму, права на вільний доступ до інформації та на науковій методології. Сайт не містить пропаганди національної чи суспільної ворожнечі, екстремізму, радикалізму, тоталітаризму, порушення діючого законодавства. Всі матеріали публікуються на дискусійній основі.

CC

Если не указано иного, материалы журнала публикуются по лицензии Creative Commons BY NC SA 3.0

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не только получать и распространять произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, основанные на этом произведении. Все новые произведения, основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить некоммерческий характер.

Mesoeurasia

Mesoeurasia
MESOEURASIA: портал этноантропологии, геокультуры и политософии www.mesoeurasia.org

How do you like our website?

>
Рейтинг@Mail.ru