Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Традиция - Революция - Интеграция

Вы, Старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь. Я пойду за вами!

Наши корни
: Белое Дело (РОВС / РОА - НТС / ВСХСОН), Интегральный национализм (УВО / УПА - ОУН / УНСО), Фалангизм (FET y de las JONS / FN), Консервативная революция (AF / MSI / AN / ELP / PyL)
Наше сегодня: Солидаризм - Традиционализм - Национальная Революция
Наше будущее: Археократия - Энархизм - Интеграция

24 нояб. 2007 г.

Jews are organizers of murder by famine (Golodomor) in Ukraine (1932-1933)

„Патріот України" провів прес-конференцію „Організатори Голодомору1932-1933 рр.: імена, національність, партійна приналежність"23 травня о 15:30 в Конференц-залі Українського Народного Дому

Чернівецькою обласною громадською організацією „Патріот України" булопроведено прес-конференцію на тему „Організатори Голодомору 1932-1933рр.: імена, національність, партійна приналежність", в рамках якоїбули поіменно названі організатори геноциду української нації у1932-1933 рр. та вказані їхня національність та партійнаприналежність.
В рамках заходу представниками організації була проаналізованадетальна документальна та статистична інформація стосовно особовогоскладу керівних органів ВКП(б), КП(б)У та НКВС УСРР станом на1932-1933 рр. На базі офіційних архівних матеріалів НКВС, оприлюдненихСлужбою Безпеки України в період з 1995 по 2001 рр., а також на основінаукових монографій провідних українських експертів з даного питанняорганізація „Патріот України" підсумувала наступні цифри:
• станом на 1926 р. 75,4% населення УСРР складали етнічні українці,8,1% – росіяни, 6,5% – євреї; 10% – інші національності;
• станом на 1933 р. 66,67% керівного особового складу НКВС УСРРскладали етнічні євреї, 14,44% – росіяни, 6,67% – українці, 12,22% –інші національності;
• станом на 1933 р. 91,11% керівного особового складу НКВС УСРРскладали члени ВКП(б), 1,11% – кандидати у члени ВКП(б), 7,78% –данних немає.

Спираючись на опубліковану інформацію, організація „Патріот України"наголосила на ключових тезах прес-конференції: Голодомор в Україні1932-1933 рр. був актом прямого геноциду титульної української нації;відповідальність за ініціацію, організацію та провадження геноцидулежить на названих етнічних меншостях та комуністичній ідеології загалом. Виходячи з цього, „Патріот України" вимагає від єврейської таросійської національних громад публічного вибачення та каяття передукраїнським народом за масові злочини своїх співвітчизників у1932-1933 рр., а також моральну і фінансову компенсацію від державиІзраїль та Російської Федерації родичам та нащадкам 6 млн. убитих українців.

ВОНИ ОРГАНІЗУВАЛИ ГЕНОЦИД УКРАЇНЦІВ:
Керівний склад НКВС УСРР сер. 1930-их рр.
Організація „Патріот України" поіменно називає організаторів тавиконавців найбільшого злочину в історії людства — Голодомору1932-1933 років — зі вказівкою на національну та партійнуприналежність злочинців:

I . І М Е Н А1.Нарком Внутрішніх Справ УСРР — В. А. Балицкий Заступник Наркома Внутрішніх Справ УСРР — З. Б. Кацнельсон Особливоуповноважений НКВС УСРР — Н. Л. РубинштейнСекретар НКВС УСРР — О. Г. Евгеньев 2.Начальник Особливого відділу УДБ НКВС УСРР — М. К. Александровский Заступник начальника Особливого відділу УДБ НКВС УСРР — Ю. И. Бржезовский Начальник Оперативного відділу УДБ НКВС УСРР — П. Г. Шестак-Соколов Заступник начальника Оперативного відділу УДБ НКВС УСРР — М. Е. Амиров-Пиевский Начальник Секретно-політичного відділу УДБ НКВС УСРР — Б. В. Козельский Начальник Секретно-політичного відділу УДБ НКВС УСРР — П. М. Рахлис Начальник Економічного відділу УДБ НКВС УСРР — С. С. Мазо Заступник начальника Економічного відділу УДБ НКВС УСРР — Ю. Ф. Кривец Заступник начальника Транспортного відділу УДБ НКВС УСРР — В. Я. Левоцкий Начальник Торгівельно-виробничого відділу УДБ НКВС УСРР — Б. Б. Каган Начальник Іноземного відділу УДБ НКВС УСРР — А. В. Сапир Начальник Відділу кадрів УДБ НКВС УСРР — Я. В. Письменный Заступник начальника Відділу кадрів УДБ НКВС УСРР — Я. И. Райхштейн 3.Начальник Управління місць ув'язнення УДБ НКВС УСРР — Я. К. Крауклис Начальник Адміністративно-господарського управління УДБ НКВС УСРР — С. М. Циклис Заступник начальника Адміністративно-господарського управління УДБ НКВС УСРР —О. М. Берман 4.Начальник УНКВС Вінницької обл. — М. М. Тимофеев Начальник УНКВС Вінницької обл. — Д. М. Соколинский Заступник начальника УНКВС Вінницької обл. — М. Т. Приходько Начальник УНКВС Дніпропетровської обл. — С. Н. Миронов-Король Заступник начальника УНКВС Дніпропетровської обл. — В. И. Окруй Начальник УНКВС Донецької обл. — В. Т. Иванов Заступник начальника УНКВС Донецької обл. — Г. Б. Загорский Начальник УНКВС Київської обл. — М. Д. Шаров Заступник начальника УНКВС Київської обл. — Г. А. Гришин-Клювгант Начальник УНКВС Одеської обл. — О. Б. Розанов Заступник начальника УНКВС Одеської обл. — М. Г. Чердак Начальник УНКВС Харківської обл. — К. М. КарлсонЗаступник начальника УНКВС Харківської обл. — Я. З. Каминский Заступник начальника УНКВС Харківської обл. — П. В. Семенов Заступник начальника УНКВС Чернігівської обл. — С. И. Самовский 5.Начальник УНКВС Молдавської АСРР — М. Г. Джавахов Заступник начальника УНКВС Молдавської АСРР — Р. Е. Штурм 6.Начальник Транспортного відділу УДБ УНКВС Вінницької обл. — Ю. Е. Каневский Начальник Транспортного відділу УДБ УНКВС Дніпропетровської обл. — М.О. Извеков Начальник Особливого відділу УДБ УНКВС Донецької обл. — Д. С. Леопольд-Ройтман Начальник Економічного відділу УДБ УНКВС Донецької обл. — Д. В. Орлов Начальник Транспортного відділу УДБ УНКВС Донецької обл. — С. И. Заславский Заступник начальника Транспортного відділу УДБ УНКВС Донецької обл. —В. И. Ляшик Начальник Оперативного відділу УДБ УНКВС Київської обл. — Л. И. Рейхман Начальник Секретно-політичного відділу УДБ УНКВС Київської обл. — И. Я. Бабич Начальник Економічного відділу УДБ УНКВС Київської обл. — С. И. Гольдман Начальник Транспортного відділу УДБ УНКВС Київської обл. — В. А. Двинянинов Начальник Транспортного відділу УДБ УНКВС Київської обл. — И. Я. Казбек-Каплан Начальник Оперативного відділу УДБ УНКВС Одеської обл. — Я. Д. Борецкий Начальник Оперативного відділу УДБ УНКВС Одеської обл. — А. М. Ратинский Начальник Секретно-політичного відділу УДБ УНКВС Одеської обл. — Г. М.Осинин-Винницкий Начальник Економічного відділу УДБ УНКВС Одеської обл. — Н. Б. Едвабник Начальник Транспортного відділу УДБ УНКВС Одеської обл. — В. М. Блюман Начальник Оперативного відділу УДБ УНКВС Харківської обл. — А. Я.Санин-Затурянский Заступник начальника Оперативного відділу УДБ УНКВС Харківської обл. —Н. Ш. Новаковский Начальник Секретно-політичного відділу УДБ УНКВС Харківської обл. — М.И. Говлич Начальник Економічного відділу УДБ УНКВС Харківської обл. — Л. С.Арров-Тандетницкий Начальник Транспортного відділу УДБ УНКВС Харківської обл. — О. С. Глуховцев Начальник Транспортного відділу УДБ УНКВС Чернігівської обл. — Г. Т. Донец

II . Н А Ц І О Н А Л Ь Н І С Т Ь1.Євреї — 60 (66,67%) Росіяни — 13 (14,44%) Українці — 6 (6,67%)Латиші — 3 (3,33%) Поляки — 2 (2,22%) Білоруси — 1 (1,11%) Немає даних — 5 (5,56%) 2.За статистикою в УССР у 1926 р. проживало: 75,4% — українців8,1% — росіян 6,5% — євреїв5,0% — поляків 1,5% — німців 1,1% — молдаван і румунів 0,5% — болгар 0,5% — татар 0,3% — угорців 0,3% — греків 0,2% — білорусів 0,07% — вірмен 0,5% — інших

III . П А Р Т І Й Н І С Т ЬЧлени ВКП(б) — 82 (91,11%) Кандидат у члени ВКП(б) — 1 (1,11%)Немає даних — 7 (7,78%)

За матеріалами:1. Золотарьов В. Начальницький склад НКВС УСРР у середині 30-х рр. //„З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ", № 2 (17), 2001. — с. 326-342.2. Нікольський В. Репресивна діяльність органів ГПУ під час голодоморув УСРР (1932-1933 рр.) // „З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ", № 2 (17),2001. — с. 477-495.3. Шаповал Ю. Нове цінне дослідження: Н. В. Петров, К. В. Скоркин. Кторуководил НКВД, 1934–1941. Справочник // „З архівівВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ", № 2 (17), 2001. — с. 535-540.

ЗАВЖДИ ПАМ'ЯТАЄМО, НІКОЛИ НЕ ПРОБАЧИМО.
Восточная Фаланга - независимая исследовательская и консалтинговая группа, целью которой является изучение философии, геополитики, политологии, этнологии, религиоведения, искусства и литературы на принципах философии традиционализма. Исследования осуществляются в границах закона, базируясь на принципах свободы слова, плюрализма мнений, права на свободный доступ к информации и на научной методологии. Сайт не размещает материалы пропаганды национальной или социальной вражды, экстремизма, радикализма, тоталитаризма, призывов к нарушению действующего законодательства. Все материалы представляются на дискуссионной основе.

Східна Фаланга
- незалежна дослідницька та консалтингова група, що ставить на меті студії філософії, геополітики, політології, етнології, релігієзнавства, мистецтва й літератури на базі філософії традиціоналізму. Дослідження здійснюються в рамках закону, базуючись на принципах свободи слова, плюралізму, права на вільний доступ до інформації та на науковій методології. Сайт не містить пропаганди національної чи суспільної ворожнечі, екстремізму, радикалізму, тоталітаризму, порушення діючого законодавства. Всі матеріали публікуються на дискусійній основі.

CC

Если не указано иного, материалы журнала публикуются по лицензии Creative Commons BY NC SA 3.0

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не только получать и распространять произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, основанные на этом произведении. Все новые произведения, основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить некоммерческий характер.

Mesoeurasia

Mesoeurasia
MESOEURASIA: портал этноантропологии, геокультуры и политософии www.mesoeurasia.org

How do you like our website?

>
Рейтинг@Mail.ru